بېلەت سېتىۋېلىش ئۇچۇش لىنىيىسى تەكشۈرۈش نۆۋەتچى ئايروپىلان تەكشۈرۈش
 • ماڭىدىغان شەھەر:
 • بارىدىغان شەھەر:
 • ئۇچۇدىغان ۋاقتى:06 سەيشەنبە
 • ماڭىدىغان شەھەر:
 • بارىدىغان شەھەر:
 • ئۇچۇدىغان ۋاقتى:23پەيشەنبە
 • ماڭىدىغان شەھەر:
 • ئۇچۇدىغان ۋاقتى:23پەيشەنبە
ئاۋىئاتسىيە شىركەتلىرنىڭ تېلېفۇن ۋە ئىككلىك كود نومۇرى
 • سىچۈەن ئاۋىئاتسىيەسى3U 四川航空                  95378
 • تىيەنجىن ئاۋىئاتسىيەسىGS 天津航空                  950710
 • خەينەن ئاۋىئاتسىيەسىHU 海南航空                  95339
 • شەرق ئاۋىئاتسىيەسىMU 东方航空                  95530
 • شەندۇڭ ئاۋىئاتسىيەسىSC 山东航空                  95369
 • ئۈرۈمچى ئاۋىئاتسىيەسىUQ 乌鲁木齐                  95071059
 • خەلقئارا ئاۋىئاتسىيەسىCA 国际航空                  95583
 • جەنۇب ئاۋىئاتسىيەسىCZ 南方航空                  95539